Thư ngày mới

Hôm nay không thể không viết một điều gì.
Cuối cùng ngày ấy đã tới, hôm nay mình chính thức trở lại bục giảng nghiêm túc, được lên lớp với sinh viên chính quy ngành mình.
Sáng nay mở mắt nhận được thư của Ratti.
Aachen, 10 February 2014
Dear Dr. Thi Hoai Nga Nguyen,
I would like to welcome you as a new member of the Society of Mining Professors. We are looking forward to your involvement in the Society in the future.
Cái hội nghề nghiệp mà mình ao ước một ngày là thành viên, vì mình biết khi mình đăng kí thành viên, mình thực sự muốn làm gì đó tử tế, chứ không phải đăng kí cho nó oai. Làm gì cho sinh viên của mình, cho các đồng nghiệp trẻ. Mình chỉ làm những thứ nho nhỏ như thế đã.
Giáo sư mình được CC cái thư này, nên mới sáng ra đến trường đã phải gửi thư chúc mừng mình ngay lập tức.
Mình thật sự rất vui. Đã chờ cái thư này suốt từ tháng 6 2013. It worths.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s