Vài dòng trong nỗi nhớ châu Âu

Đáng lẽ hôm nay sẽ lên đường trở lại châu Âu nếu như sếp mình thanh toán tiền vé kịp thời. Ấy thế dưng mà không. Và hoãn đến thứ 5 mới lên đường.

Mình không ngờ được trở lại châu Âu sớm như vậy. Thú thật lần nào rời Frankfurt để về (hẳn) mình đều chào tạm biệt Frankfurt và hẹn ngày trở lại. Hẹn thôi, chứ cũng chẳng biết đến khi nào.

Lần này sang để làm việc với tụi volunteers đã ở VN một năm và trở lại quê nhà. Mình cũng là một đứa trở lại quê nhà, đang hòa nhập từ từ trở lại với tất cả. Lúc nào cũng bận. Hướng dẫn sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu để cố gắng một năm ra một vài bài báo/báo cáo hội thảo, tham gia viết sách, làm từ điển, làm cái này cái nọ trong ngành để kiến thức đừng mòn đi v.v… mà vẫn phải làm sao đừng để chồng cáu vì không quan tâm đủ đến gia đình. Haizzz cũng vì có người tối không làm gì cứ thấy mình cắm mặt vào máy tính bảo sao chẳng cáu.

Lần này sang kể ra chưa thích lắm 😀 nếu tháng 6 tốt hơn vì tháng 6 có hội thảo sẽ tranh thủ hát 1 bài. Nhưng thôi không nên đòi hỏi nhiều. Vì tháng 6 cũng khó lòng mà đi khi sinh viên vào mùa tốt nghiệp. Họ đi bảo vệ mà không thấy cô hướng dẫn ngồi đó họ cũng không thấy yên tâm mấy.

Cứ thế, nhỉ! Cứ cố gắng thôi nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s